Raporty doręczeń

Do niedawna w usługach Tide SMS średni miesięczny procent zwrotu raportów doręczeń (DLR) wynosił około 99,98%.

    Wdrożony system śledzenia raportowania DLR i CDR charakteryzuje się:

    • przesyłaniem statusów pośrednich np. ”Przekazany do Operatora”, „Zbuforowany u Operatora, czeka na dostarczenie”
    • ponownym odpytywaniem o raporty DLR w przypadku ich braku
    • przekazywaniem dodatkowych informacji dla statusów takich jak np. „Niedoręczony” o przyczynach niedostarczenia SMS do odbiorcy.

    Dzięki tej technologii udało się osiągnąć 100% odbioru raportów DLR dla wiadomości wysłanych do operatorów. Przez ostatnie 40 dni tylko w jednym dniu zabrakło dwóch raportów DLR. W pozostałych dniach posiadamy 100% raportów DLR.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz zmienić zasady ich przechowywania i dostępność w ustawieniach przeglądarki. Więcej...