Warunki korzystania z portalu

1. Własność Strony Internetowej www.tidesoftware.pl

Strona Internetowa zawiera informacje i materiały dotyczące działalności firmy Tide Mobile Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 8c, 05-500 Piaseczno. Właścicielem i operatorem Strony Internetowej jest Tide Mobile Sp. z o.o.

2. Zasady korzystania ze Strony Internetowej

Informacje i materiały zamieszczone na Stronie Internetowej w żaden sposób nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Korzystanie ze Strony Internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści.

Jeśli użytkownicy nie akceptują tych warunków, nie są uprawnieni do korzystania ze Strony Internetowej.

Tide Mobile Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany informacji i materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników.

Strona Internetowa zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez Tide Mobile Sp. z o.o., jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Stronie Internetowej, Tide Mobile Sp. z o.o. nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje i materiały zawarte na Stronie Internetowej mają na celu wyłącznie dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji, których w żadnym wypadku nie należy traktować, jako świadczenie usług doradczych.

Tide Mobile Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz zmienić zasady ich przechowywania i dostępność w ustawieniach przeglądarki. Więcej...